Bērni, smadzenes un talants

RigaBrain smadzeņu treniņu centrs (http://www.RigaBrain.com) sadarbībā ar bērnudārzu Mazā pupa (https://www.facebook.com/bdmazapupa) piedāvā noklausīties lekciju: "Bērni, smadzenes un talants": 


* īss ieskats bērna smadzeņu attīstībā,
* talantīgu bērnu smadzeņu darbības īpatnības,
* smadzeņu darbības attīstību veicinošie un kavējošie kritēriji bērniem,
* emocijas bērna attīstības veicināšanai,
* RigaBrain smadzeņu treniņu centra pieredze ar bērniem.

Lektors: Ergoterapeits, RigaBrain smadzeņu treniņu centra vadītājs Pēteris Urtāns
Lekcija, tika ierakstīta bērnu dārza Mazā pupa telpās Ceļinieku iela 4a, Rīga, LV-1005, Latvija
Lekcijas garums ir 2h

Iesakām noklausīties lekciju "Bērnu disciplinēšana no smadzeņu darbības viedokļa": https://rigabrain.heightsplatform.com/courses/bernu-disciplinesana-no-smadzenu-darbibas-viedokla/pre...


3 Lessons

Already Joined? Login

Bērni, smadzenes un talants

Vai talantīgu bērnu smadzenes darbojas savādāk nekā citiem bērniem?

Radošums un bērna talants

Kāda radošā izpausme visvairāk veicina bērna smadzeņu darbības attīstību?

Novērtējums

Novērtējums